آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
فراخوان شناسایی سرمایه گذار تصفیه...
شناسایی سرمایه گذار به منظور تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال...
فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور...
شناسایی سرمایه گذار به منظور تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال...
خدمات نقشه برداری زمینی و مطالعات...
خدمات نقشه برداری زمینی و مطالعات تکمیلی هیدروگرافی مخزن سد دامغان
نگهداری و زیباسازی محدوده فضای سبز سد...
نگهداری و زیباسازی محدوده فضای سبز سد 15 خرداد
پایش و تعیین حریم کیفی منابع آب دشتهای...
پایش و تعیین حریم کیفی منابع آب دشتهای استان سمنان و اجرای پایش کیفی دشت و سد...
آگهی ارزیابی کیفی انجام خدمات...
آگهی ارزیابی کیفی انجام خدمات آزمایشگاهی کنترل عملیات اجرایی با استقرار...