آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه...
ارزیابی کیفی عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه اسفهرود شهرستان بیرجند - نوبت دوم
تامین روشنایی حوضچه انشعاب خمین
تامین روشنایی حوضچه انشعاب خمین
عملیات اجرایی خط انتقال آب از ایستگاه...
ارزیابی کیفی عملیات اجرایی خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ محمد شهر به تصفیه خانه آب...
خرید دو عدد صافی فولادی مورد نیاز طرح...
خرید دو عدد صافی فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی از سد کوچری به شهر قم
صورتجلسه مورخ 23/03/96 مطالعه پایش و حریم...
صورتجلسه مورخ 23/03/96 مطالعه پایش و حریم کیفی منابع آب و اجرای پایش و تعیین حریم کیفی...
خدمات نقشه برداری سامانه انتقال و...
خدمات نقشه برداری سامانه انتقال و تصفیه خانه آب شرب شهر شاهرود از سد کالپوش