آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
خدمات مهندسی مشاور فنی قرارداد تامین...
خدمات مهندسی مشاور فنی قرارداد تامین مالی، ساخت، بهره برداری و انتقال پروژه خط...
گشت ، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان...
ارزیابی کیفی جهت مناقصه گشت ، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان قم ...
عملیات اجرایی قطعه دوم و سوم سامانه...
عملیات اجرایی قطعه دوم و سوم سامانه انتقال آب شرب شهر بانه از سد عباس آباد
تأمین ، تجهیز ، حمل و نقل ، نصب و راه...
تأمین ، تجهیز ، حمل و نقل ، نصب و راه اندازی ،تست و تحویل آموزش سامانه حفاظت...
عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه سقز
عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه سقز
انجام خدمات خودرویی سال 95
انجام خدمات خودرویی سال 95