آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران خدمات...
صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران خدمات نقشه برداری سامانه انتقال آب از سد کالپوش به...
خدمات مهندسی مطالعات تعیین حریم و...
خدمات مهندسی مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه های حوضه آبریز فلات مرکزی در استان...
احداث سد لاستیکی تالش بر روی رودخانه...
ارزیابی کیفی احداث سد لاستیکی تالش بر روی رودخانه کرگانرود
ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه احداث...
احداث خط انتقال آب شرب از سد طالقان به شهرهای استان قزوین مطابق اسناد و شرایط...
صورتجلسه ارزیابی فنی مشاوران گروه های...
صورتجلسه ارزیابی فنی مشاوران گروه های گشت و بازرسی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
صورتجلسه کمیته ارزیابی مشاوران مورخ...
صورتجلسه کمیته ارزیابی مشاوران مورخ 23/02/96 آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و...