آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
ارزیابی کیفی مطالعات تعیین حد بستر و...
ارزیابی کیفی مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های استان...
تهیه، حمل و نصب حفاظ جانبی( گاردریل)...
استعلام تهیه، حمل و نصب حفاظ جانبی( گاردریل) شبکه آبیاری دشت قزوین- منطقه البرز به...
احداث فونداسیون و مخزن هوایی چاه آب...
احداث فونداسیون و مخزن هوایی چاه آب واقع در هفت سنگان قزوین و تخریب، جمع آوری و حمل...
خدمات مهندسی نظارت عملیات اجرایی...
خدمات مهندسی نظارت عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه اسفهرود شهرستان بیرجند
استقرار آزمایشگاه محلی برای کنترل...
استقرار آزمایشگاه محلی برای کنترل کیفیت مصالح بتنی و خاکی پروژه احداث کانال اصلی...
انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی...
انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخلفات منابع آبی سطحی و...