آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و...
آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی استان سمنان"
مطالعات پدافند غیرعامل سامانه انتقال...
مطالعات پدافند غیرعامل سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود
تجدیدخدمات نقشه برداری زمینی و...
خدمات نقشه برداری زمینی و مطالعات تکمیلی هیدروگرافی مخزن سد دامغان
انجام مطالعات و طراحی شبکه پایش کیفیت...
انجام مطالعات و طراحی شبکه پایش کیفیت منابع آب و آلاینده های آن(از مبدا تا...
فراخوان شناسایی سرمایه گذار تصفیه...
شناسایی سرمایه گذار به منظور تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال...
فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار...
سرمایه گذار به منظور تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال تاسیسات تصفیه...