آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
تهیه نقشه توپوگرافی 1:1000 به روش مستقیم...
تهیه نقشه توپوگرافی 1:1000 به روش مستقیم زمینی رودخانه های استان به طول حدود 67...
اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع...
اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع آب جهت انجام مقدمات سیستم نرم افزار یکپارچه...
ارزیابی کیفی سرمایه گذار فراخوان...
ارزیابی کیفی سرمایه گذار فراخوان طراحی، تامین مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری...
پدافند غیرعامل سد روزیه و فینسک و...
مطالعات پدافند غیرعامل سد مخزنی روزیه، سد مخزنی فینسک و سامانه انتقال آب شرب از سد...
مطالعات پدافند غیرعامل سد مخزنی مجن...
مطالعات پدافند غیرعامل سد مخزنی مجن
» آگهی فراخوان عمومی تشخیص...
آگهی فراخوان عمومی تشخیص صلاحیت نظارت بر عملیات حفاری