آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
خدمات به روز رسانی نقشه های 1/500...
خدمات بروزرسانی نقشه های 500/1 رودخانه قمرود (حدفاصل پایین دست طایقان تا پل انقلاب) و...
ارزیابی مطالعات تعیین حد بستر و حریم و...
ارزیابی مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی طرحهای مهندسی رودخانه های استان قم
خرید خدمات استقرار آزمایشگاه واحد...
خرید خدمات استقرار آزمایشگاه واحد محلی در محل احداث سد دیورش
عملیات اجرایی حفاری و لوله گذاری 1700...
ارزیابی کیفی عملیات اجرایی حفاری و لوله گذاری 1700 متر چاه مشاهده ای و 170 متر چاه...
خدمات نقشه برداری و مطالعات مرحله اول...
خدمات نقشه برداری و مطالعات مرحله اول ساماندهی وتعیین حد بستر وحریم رودخانه¬های...
مطالعات علاج بخشی اراضی نیستان...
مطالعات علاج بخشی اراضی نیستان رودخانه چشمه علی دامغان