آخرین مناقصه ها
 
ارزیابی / استعلام
عملیات اجرایی تجهیزات برقی و مکانیکی...
ارزیابی کیفی عملیات اجرایی تجهیزات برقی و مکانیکی ایستگاه پمپاژ و چاه های محمد...
ارتقا بهره برداری و انتقال تصفیه خانه...
ارزیابی کیفی ارتقا بهره برداری و انتقال تصفیه خانه اب شهر بیرجند به روش ROT
عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه...
ارزیابی کیفی عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه اسفهرود شهرستان بیرجند - نوبت دوم
عملیات اجرایی خط انتقال آب از ایستگاه...
ارزیابی کیفی عملیات اجرایی خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ محمد شهر به تصفیه خانه آب...
خدمات مهندسی مطالعات تعیین حریم و...
خدمات مهندسی مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه های حوضه آبریز فلات مرکزی در استان...
گشت و نظارت از منابع آب سطحی و...
گشت و نظارت از منابع آب سطحی و زیرزمینی استان در سال 96