آخرین مناقصه ها
آخرین مزایده ها
ارزیابی / استعلام
خدمات نقشه برداری زمینی و مطالعات...
خدمات نقشه برداری زمینی و مطالعات تکمیلی هیدروگرافی مخزن سد دامغان
پایش و تعیین حریم کیفی منابع آب دشتهای...
پایش و تعیین حریم کیفی منابع آب دشتهای استان سمنان و اجرای پایش کیفی دشت و سد...
اسناد دعوت به ارائه پیشنهاد مشاور فنی...
اسناد دعوت به ارائه پیشنهاد مشاور فنی پروژه آبرسانی به گرمسار(BOT)
خدمات مهندسی مشاور فنی قرارداد تامین...
خدمات مهندسی مشاور فنی قرارداد تامین مالی، ساخت، بهره برداری و انتقال پروژه خط...
ارزیابی کیفی به منظور تهیه و نصب مودم...
ارزیابی کیفی به منظور تهیه و نصب مودم ، تجهیز و راه اندازی مراکز دیسپاچینگ و بهره...