آخرین مناقصه ها
 
ارزیابی / استعلام
عملیات اجرایی قطعه دوم و سوم سامانه...
عملیات اجرایی قطعه دوم و سوم سامانه انتقال آب شرب شهر بانه از سد عباس آباد
تأمین ، تجهیز ، حمل و نقل ، نصب و راه...
تأمین ، تجهیز ، حمل و نقل ، نصب و راه اندازی ،تست و تحویل آموزش سامانه حفاظت...
عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه سقز
عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه سقز