آخرین مناقصه ها
 
ارزیابی / استعلام
خدمات مهندسی نحوه تامین و طراحی و تهیه...
خدمات مهندسی نحوه تامین و طراحی و تهیه اسناد مناقصه نیرو رسانی به واحد عمرانی سوم...
تامین تجهیزات و اجرای پست 63/20 کیلو وات...
تامین تجهیزات و اجرای پست 63/20 کیلو وات ایستگاه پمپاژ سلسی و خطوط نیرو پایاب سد...
عملیات اجرایی قطعه دوم و سوم سامانه...
عملیات اجرایی قطعه دوم و سوم سامانه انتقال آب شرب شهر بانه از سد عباس آباد
تأمین ، تجهیز ، حمل و نقل ، نصب و راه...
تأمین ، تجهیز ، حمل و نقل ، نصب و راه اندازی ،تست و تحویل آموزش سامانه حفاظت...
عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه سقز
عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه سقز