آخرین مناقصه ها
 
ارزیابی / استعلام
فراخوان شناسایی سرمایه گذار تصفیه...
شناسایی سرمایه گذار به منظور تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال...
فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور...
شناسایی سرمایه گذار به منظور تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال...
انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی...
انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای...
نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات...
نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی حفاری و لوله گذاری چهار (4) حلقه چاه ، ساخت...
بیمه تمام خطر ادوات و تجهیزات ثبت و...
استعلام بیمه تمام خطر ادوات و تجهیزات ثبت و اندازه گیری منابع آبهای سطحی و...
مطالعات تامین و انتقال آب کشاورزی...
استعلام مطالعات تامین و انتقال آب کشاورزی روستای آق بابا از محل سد مرتضی آباد