آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
خدمات مهندسی نظارت بر عملیات اجرای...
خدمات مهندسی نظارت بر عملیات اجرای رپرگذاری بخشی از رودخانه های قمرود و صرم و...
مطالعات جایگزینی پساب با منابع آب...
مطالعات جایگزینی پساب با منابع آب زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی شریف آباد ، دشت...
ترازیابی نقطه نشان چاه‌های مشاهده ای ...
ترازیابی نقطه نشان چاه‌های مشاهده ای و اکتشافی محدوده تحت پوشش استان قم
مطالعه و طراحی شبکه جامع پایش کیفیت...
مطالعه و طراحی شبکه جامع پایش کیفیت منابع آب و آلاینده های استان قم
استعلام مطالعات تعیین حد بستر وحریم...
استعلام مطالعات تعیین حد بستر وحریم دریاچه نمک و حوض سلطان
گشت، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان...
گشت، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان قم