آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
نگهداری و زیباسازی محدوده فضای سبز سد...
نگهداری و زیباسازی محدوده فضای سبز سد 15 خرداد
استعلام قیمت رسوب برداری حدفاصل بستر...
استعلام قیمت رسوب برداری حدفاصل بستر رودخانه دزدان به دایی
استعلام قیمت خدمات مهندسی و مشاوره...
استعلام قیمت خدمات مهندسی و مشاوره تامین مالی نیروگاه های کوچک بر روی خط انتقال سد...
خدمات بهره¬برداری، نگهداری، تعمیرات...
ارزیابی کیفی خدمات بهره¬برداری، نگهداری، تعمیرات و حراست از خط لوله، مخازن،...
آمار برداری سراسری(دورسوم)از منابع و...
ارزیابی کیفی جهت آمار برداری سراسری(دورسوم)از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی...
گشت ، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان...
ارزیابی کیفی جهت مناقصه گشت ، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان قم ...