آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
استعلام قیمت خدمات مشاوره مالی وانجام...
استعلام قیمت خدمات مشاوره مالی وانجام حسابرسی داخلی
استعلام قیمت مطالعات، طراحی و تجهیز...
استعلام قیمت مطالعات، طراحی و تجهیز نقاط مصرف آب به ابزار یا سازه‌های مناسب...
» آگهی فراخوان عمومی تشخیص...
آگهی فراخوان عمومی تشخیص صلاحیت نظارت بر عملیات حفاری
انجام عملیات نقشه‌برداری و مطالعات...
انجام عملیات نقشه‌برداری و مطالعات تعیین حد بستر و حریم بازه‌های موردی در...
خدمات به روز رسانی نقشه های 1/500...
خدمات بروزرسانی نقشه های 500/1 رودخانه قمرود (حدفاصل پایین دست طایقان تا پل انقلاب) و...
ارزیابی مطالعات تعیین حد بستر و حریم و...
ارزیابی مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی طرحهای مهندسی رودخانه های استان قم