آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
ارزیابی فنی مطالعات تعیین حد بستر و...
ارزیابی فنی مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی مسیل های مهم بخش...
ارزیابی فنی مطالعات تعیین حد بستر و...
ارزیابی فنی مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مطالعات ساماندهی رودخانه های قره چای و...
خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و...
خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و حفاظت فیزیکی سامانه جمع آوری و انتقال آب از...
ارزیابی کیفی مطالعات تعیین حد بستر و...
ارزیابی کیفی مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های استان...
تامین روشنایی حوضچه انشعاب خمین
تامین روشنایی حوضچه انشعاب خمین
خرید دو عدد صافی فولادی مورد نیاز طرح...
خرید دو عدد صافی فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی از سد کوچری به شهر قم