آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
» آگهی فراخوان عمومی تشخیص...
آگهی فراخوان عمومی تشخیص صلاحیت نظارت بر عملیات حفاری
انجام عملیات نقشه‌برداری و مطالعات...
انجام عملیات نقشه‌برداری و مطالعات تعیین حد بستر و حریم بازه‌های موردی در...
خدمات به روز رسانی نقشه های 1/500...
خدمات بروزرسانی نقشه های 500/1 رودخانه قمرود (حدفاصل پایین دست طایقان تا پل انقلاب) و...
ارزیابی مطالعات تعیین حد بستر و حریم و...
ارزیابی مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی طرحهای مهندسی رودخانه های استان قم
مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه در...
مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه در مجاورت روستاهای دارای مطالعات تعیین حد...
استعلام قیمت نظارت بر عملیات...
استعلام قیمت نظارت بر عملیات آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب سطحی و...