پنجشنبه, 2 بهمن 1399
پایگاه اطلاع رسانی معاملات آب ایران - عناوین خبری
 تعمیر و نگهداری پست برق 132/20 کیلو ولت و خط 20 کیلو ولت ارتباطی تامین برق طرح آبرسانی به بجنورد (استان خراسان شمالی)
 
 خرید لوله فولادی سایز700برای پروژه آبرسانی به شهر شیروان (استان خراسان شمالی)
 
 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان (استان کرمان)
 
 ارزیابی کیفی انتخاب مشاور شناسایی و مرحله توجیهی اول سدهای سرجنگل فرآیند شماره 34/ب/93،شاهزاده عباس فرآیند شماره 35/ب/93 وفوسک فرآیند شماره 36/ب/93 (استان کرمان)
 
 ارزیابی کیفی انتخاب مشاور شناسایی و مرحله توجیهی اول سدهای سرجنگل فرآیند شماره 34/ب/93، شاهزاده عباس فرآیند شماره 35/ب/93 و فوسک فرآیند شماره 36/ب (استان کرمان)
 
 خرید و حمل 2000 تن کلرایدفریک مایع باخلوص حداقل 40% (استان یزد)
 
 مناقصه عمومی – نوبت اول 93/15 (استان کرمانشاه)
 
 مناقصه عمومی – نوبت اول 93/16 (استان کرمانشاه)
 
 فراخوان مناقصه عمومی نوبت اول (استان کرمانشاه)
 
 خريد و اجراي كامل خط 63 كيلو ولت گيلانغرب- ايوان (استان ایلام)
 
 تكميل ساختمان اداري شركت آب منطقه اي ايلام (استان ایلام)
 
 محوطه سازي سايتهاي1 ،2و3 و چشمه ها و تكميل نواقص سوله هاي طرح آبرساني به شهر ايوان (استان ایلام)
 
 برق رساني به ايستگاه هاي پمپاژ هليلان (استان ایلام)
 
  بارگيري - حمل و تخليه لوله هاي پلي اتيلن (استان ایلام)
 
 مزايده ١/٨٦ (استان ایلام)
 
« 1 ... 135 136 137 138 ... 139 144 » صفحه:
ارزیابی / استعلام