پنجشنبه, 10 مهر 1399
پایگاه اطلاع رسانی معاملات آب ایران - عناوین خبری
 تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی تابلوهای برق ،کابل های فرمان و قدرت ، سینی کابل و ارت ایستگاه پمپاژ سد سورک (استان چهارمحال و بختیاری)
 
 تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار مرمت و بازسازی بند انحرافی اندوهجرد (استان کرمان)
 
 احداث، بهره برداری و انتقال پروژه ایستگاه پمپاژ، خط انتقال و تصفیه خانه شهر گرگان به روش BOT (استان گلستان)
 
 دعوت نامه شرکت در استعلام قیمت انجام خدمات کپی و ماشین نویسی (استان کهگیلویه و بویراحمد)
 
 طراحی شبکه رادیویی و اخذ مجوز فرکانسی (استان چهارمحال و بختیاری)
 
 آگهی و اسناد بهره برداری شبکه سنجش منابع آب و هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری (استان چهارمحال و بختیاری)
 
 اصلاحیه فراخوان مناقصه اجرای سیستم زهکش و کانال اندازه گیری نشت آب پایاب سد شمیل (استان هرمزگان)
 
 تهیه، حمل و باراندازی پمپ، دیزل ژنراتور و تجهیزات جانبی موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشی واقع درسطح استان اردبیل. (استان اردبیل)
 
 حفاری یک حلقه چاه آرتزین در منطقه هرات (استان یزد)
 
 عملیات ترمیم و بازسازی سر ریز سد میناب (استان هرمزگان)
 
 انجام کارهای نگهبانی و حفاظت از سد ، ساختمانهای جانبی و کارگاههای وابسته به سدهای شمیل و نیان (استان هرمزگان)
 
 فراخوان نوبت دوم مناقصه عملیات نصب حفاظ فلزی ( گاردریل ) درجناحین کانال شمالی شبکه آبیاری و زهکشی میناب (استان هرمزگان)
 
 تهیه، حمل و باراندازی پمپ¬، دیزل ژنراتور و تجهیزات جانبی موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشی واقع درسطح استان اردبیل. (استان اردبیل)
 
 آگهی بهره برداری شبکه سنجش منابع آب و هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری (استان چهارمحال و بختیاری)
 
 اجرای سیستم زهکش و کانال اندازه گیری نشت آب پایاب سد شمیل (استان هرمزگان)
 
« 1 ... 139 140 141 142 ... 143 144 » صفحه:
ارزیابی / استعلام