پنجشنبه, 10 مهر 1399
پایگاه اطلاع رسانی معاملات آب ایران - عناوین خبری
 آگهی مزایده عمومی یکدستگاه خودرووانت مزاداتک کابین (شماره 98/2) (استان یزد)
 
 اسکن اوراق پرونده های منابع آب زیر زمینی مجاز و فاقد پروانه (‌فرم یک ) در محدوده استان تهران (استان تهران)
 
 انجام عملیالت حفاری و لوله گذاری چاههای ژیزومتر دشت های تهران - شهریار و فشافویه (استان تهران)
 
 احداث خط انتقال آب به شهرستان خرامه (از بست خیر آباد تا مخزن خرامه) (استان فارس)
 
 آگهی مزایده عمومی اجاره تاسیسات پرورش ماهی (استان فارس)
 
 فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید م ع/ 3 /98 نوبت دوم (استان زنجان)
 
 فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت دوم ف/3/98 (استان زنجان)
 
 فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت اول ف/3/98 (استان زنجان)
 
 فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله¬ای تجدید م ع/ 3 /98 نوبت اول (استان زنجان)
 
 ارائه خدمات مشاوره بازرسی فنی در مراحل تهیه مصالح ، ساخت ، حمل ، بارگیری و ... (استان قزوین)
 
 خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه¬های آبیاری و زهکشی استان فارس (تجدید) (استان فارس)
 
 انجام خدمات پشتیبانی نرم افزار های شرکت (استان تهران)
 
 مطالعه و اندازه گیری ٬‌نگهداری و واسنجی شبکه سنجش کمی و کیفی آب زیر زمینی در محدوده های عملکرد شرکت آب منطقه ای تهران (استان تهران)
 
 خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس (استان فارس)
 
 عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه اکتشافی آهکی در منطقه ویژه اقتصادی لارستان (استان فارس)
 
« 1 2 3 4 ... 5 144 » صفحه:
ارزیابی / استعلام