پنجشنبه, 10 مهر 1399
پایگاه اطلاع رسانی معاملات آب ایران - عناوین خبری
 تجدید مناقصه انجام عملیات اجرای بتن پوشش(لاینینگ) 9/5 کیلومتر از مسیر کانال خاکی تاکستان (استان قزوین)
 
 استعلام بهای بیمه تمام خطر ادوات و تجهیزات ثبت و اندازه گیری منابع آبی سطحی و زیرزمینی نصب شده در ایستگاههای آب و هواشناسی (استان قزوین)
 
 تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه آبیاری دشت قزوین (استان قزوین)
 
 ارزیابی کیفی انجام مطالعات کیفی مخزن سد بالاخانلو (استان قزوین)
 
 تجدید مناقصه انجام خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل در ستاد و ادرات تابعه (استان قزوین)
 
 فروش یک دستگاه مینی بوس هیوندای (استان قزوین)
 
 عملیات اجرای بتن پوشش(لاینینگ) 9/5 کیلومتر از مسیر کانال خاکی تاکستان (استان قزوین)
 
 انجام عملیات تکمیل ساختمان ایستگاههای تبخیرسنجی و آبسنجی رودبار الموت شرقی (استان قزوین)
 
 شناسایی سرمایه گذار به منظور تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای بویین زهرا در قالب قراردای BOT (استان قزوین)
 
 انجام عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه توپوگرافی از رودخانه ها و سرشاخه های محدود استان تهران در ( حوزه حبله رود - دماوند - شمیرانات -کرج و تهران (استان تهران)
 
 مناقصه آبرسانی به شهر اراک از سد کمال صالح (تکمیل باقیمانده خطوط رینگ شمالی اراک) (استان مرکزی )
 
 مناقصه احداث بخشی از کانال انتقال آب روستای هندودر شهرستان شازند (استان مرکزی )
 
 تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال تصفیه خانه آب شرب شهرهای محلات و نیمور به روش B.O.T (استان مرکزی )
 
 تهیه، بارگیری، حمل و تحویل شیرآلات و اتصالات خطوط انتقال رینگ شهری اراک (استان مرکزی )
 
 مزایده حضوری (حراج) 85 اصله درخت از نوع صنوبر (استان گیلان)
 
« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 144 » صفحه:
ارزیابی / استعلام