پنجشنبه, 10 مهر 1399
پایگاه اطلاع رسانی معاملات آب ایران - عناوین خبری
 98-247- خدمات خودرویی (استان گیلان)
 
 مزایده 114-98- فروش رسوبات حاصل از ساماندهی آب بندان کیاکلایه - شهرستان لنگرود (استان گیلان)
 
 فروش محصول سردرختی باغ زیتون (به صورت حراج- حضوری) (استان گیلان)
 
 تجدید آگهی فروش محصول سردرختی باغ زیتون (حراج) (استان گیلان)
 
 تجدید فروش محصول سردرختی باغ زیتون (به صورت حراج - حضوری) (استان گیلان)
 
 مزایده 115-98 - اجاره مجموعه ورزشی (استان گیلان)
 
 مناقصه 248-98- خرید اقلام و تجهیزات طرح آبرسانی به شهرهای رودسر- چابکسر - املش و... پروژه تکمیل و راه اندازی اضطراری تصفیه خانه آب طول لات (استان گیلان)
 
 تجدید مناقصه 98-247- خدمات خودرویی (استان گیلان)
 
 تجدید مناقصه 248-98- خرید اقلام وتجهیزات طرح آبرسانی به شهرهای رودسر، چابکسر و ... (استان گیلان)
 
 مطالعه و طراحی شبکه جامع پایش کیفیت منابع آب و آلاینده های استان قم (استان قم)
 
 ترازیابی نقطه نشان چاه‌های مشاهده ای و اکتشافی محدوده تحت پوشش استان قم (استان قم)
 
 خدمات مهندسی نظارت بر عملیات اجرای رپرگذاری بخشی از رودخانه های قمرود و صرم و خورآباد (استان قم)
 
 مطالعات جایگزینی پساب با منابع آب زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی شریف آباد ، دشت قم و جنوب دشت جعفرآباد (استان قم)
 
 واگذاری امتیاز گذر آب از خط انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در ایستگاه‌های فشار شکن 3 و 4 برای تولید انرژی برقابی از طریق تامین منابع مالی، طرا (استان قم)
 
 پرسش و پاسخهای مطرح شده جهت رفع ابهام از اسناد مزایده واگذاری امتیاز گذر آب از خط انتقال آب به شهر قم در مخازن 3 و 4 به روش BOO (استان قم)
 
« 1 ... 4 5 6 7 ... 8 144 » صفحه:
ارزیابی / استعلام