یکشنبه, 17 آذر 1398
پایگاه اطلاع رسانی معاملات آب ایران - عناوین خبری
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان کرمان (استان کرمان)
 
 انتخاب مشاور خدمات ژئوتکنیک (استان تهران)
 
 مناقصه محدود یک مرحله ای - انجام خدمات عمومی ، پشتیبانی (استان تهران)
 
 خدمات اداری و امور پشتیبانی (استان تهران)
 
 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان (استان کرمان)
 
 فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای م ع/ 02 /98 نوبت اول (استان زنجان)
 
 فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای م ع/ 02 /98 نوبت دوم (استان زنجان)
 
 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات پشتیبانی نظافت و تنظیف ،آبدارخانه نگهداری ساختمان و اپراتوری چاه (استان یزد)
 
 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات پشتیبانی اداری شامل تایپ،تکثیر ،نامه رسانی ،دبیرخانه ،ثبت نامه ها ،پاسخگویی به تلفن و ارباب رجو (استان یزد)
 
 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نقلیه و حمل ونقل به صورت حجمی (استان یزد)
 
 مزایده فروش کالاهای مازاد شامل 4 دستگاه اسکنر و 20دستگاه کامپیوتر مستعمل (استان یزد)
 
 الحاقیه شماره یک مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی نظافت وتنظیف (استان یزد)
 
 الحاقیه شماره یک مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی اداری (استان یزد)
 
 الحاقیه شماره یک مناقصه واگذاری امور نقلیه و حمل ونقل (استان یزد)
 
 انتخاب مشاور انجام خدمات مهندسی مرحله سوم پروژه عملیات اجرایی کاهش سطح ایستابی آب زیرسطحی درمحدوده شهر کرمان (استان کرمان)
 
« 1 ... 5 6 7 8 ... 9 141 » صفحه:
ارزیابی / استعلام