یکشنبه, 5 فروردین 1397
 آگهی فراخوان عمومی تشخیص صلاحیت نظارت بر عملیات حفاری (استان قم)
 
 خرید،حمل و نصب قطعات و تجهیزات یدکی ایستگاهای آب و هواشناسی و تجهیزات اندازه گیری کمی و کیفی منابع آب (استان قزوین)
 
 انجام عملیات تکمیلی ساماندهی و کنترل سیلاب توآباد (استان قزوین)
 
 خرید تجهیزات درون چاهی الکترونیکی و خرید ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی (استان سمنان)
 
 احداث پست سیار 63/20 کیلو ولت سیمکان جهت آبرسانی از سد سلمان فارسی به شهر جهرم (استان فارس)
 
 خدمات نقشه برداری و مطالعات مرحله اول ساماندهی وتعیین حد بستر و حریم رودخانه های شهرستان مهدیشهر (استان سمنان)
 
 عملیات اجرایی حفاری و لوله گذاری 1700 متر چاه مشاهده ای و 170 متر چاه اکتشافی در دشتهای استان خراسان جنوبی-نوبت دوم (استان خراسان جنوبی)
 
 تمدید مهلت آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای -ف/10/96 (استان زنجان)
 
 تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای- م ع/ 10 /96 نوبت دوم (استان زنجان)
 
 تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای -م ع/ 10 /96 نوبت اول (استان زنجان)
 
 نظارت بر اجرای سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود (استان سمنان)
 
 عملیات اجرایی جمع آوری آبهای سطحی اطراف استادیوم 15000 نفری غدیر شهرستان بیرجند-نوبت دوم (استان خراسان جنوبی)
 
 عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه های شهرستان درمیان (شهر طبس مسینا)-نوبت دوم (استان خراسان جنوبی)
 
 مناقصه عمومی دو مرحله ای - ساماندهی آبهای سطحی جنوب تهران (استان تهران)
 
 مناقصه اجرای کانال انتقال اصلی جهت استفاده از پساب تصفیه خانه تاکستان (استان قزوین)
 
« 1 2 3 4 ... 5 108 » صفحه:
ارزیابی / استعلام