سه‌شنبه, 1 خرداد 1397
 خرید و نصب تجهیزات تکمیلی ابزار دقیق سد مخزنی سیاهو شهرستان سربیشه- نوبت دوم (استان خراسان جنوبی)
 
 خدمات نظارت براجرای سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود (استان سمنان)
 
 فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران -نوبت اول -ف/1/97 (استان زنجان)
 
 خرید تکمیلی لوله و اتصالات چدن داکتیل مربوط به پروژه خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ محمد شهر به تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند (استان خراسان جنوبی)
 
 ارزیابی کیفی عملیات نقشه برداری رودخانه های استان قم (استان قم)
 
 خرید لوله فولادی و اتصالات مربوط به پروژه خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ محمدشهر به تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند (استان خراسان جنوبی)
 
 انجام حفاری 6 حلقه چاههای پیزومتر در غرب استان یزد (استان یزد)
 
 برق رسانی به تصفیه خانه داراب و زرین دشت (استان فارس)
 
 خدمات مهندسی گروههای گشت و بازرسی منابع آب استان سمنان (استان سمنان)
 
 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای- م ع/ 1 /97 -نوبت دوم (استان زنجان)
 
 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای- م ع/ 1 /97 -نوبت اول (استان زنجان)
 
 تهیه نقشه توپوگرافی 1:1000 به روش مستقیم زمینی رودخانه های استان به طول حدود 67 کیلومتر (اعتبارات عمرانی شرکت) (استان قزوین)
 
 اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع آب جهت انجام مقدمات سیستم نرم افزار یکپارچه اطلاعات و آمار حفاظت و بهره برداری (اعتبارات عمرانی شرکت) (استان قزوین)
 
 ارزیابی کیفی سرمایه گذار فراخوان طراحی، تامین مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری پروژه تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند به روشROT -نوبت دوم (استان خراسان جنوبی)
 
 خرید لوله و اتصالات یو پی وی سی مربوط به پروژه خط انتقال آب به بازارچه مرزی ماهیرود (استان خراسان جنوبی)
 
« 1 2 3 4 ... 5 111 » صفحه:
ارزیابی / استعلام