پنجشنبه, 3 فروردین 1396
 تامین و نصب 277دستگاه کنتور حجمی هوشمند(WI) چاه های کشاورزی-نوبت دوم (استان زنجان)
 
 تامین و نصب 277دستگاه کنتور حجمی هوشمند(WI) چاه های کشاورزی-نوبت اول (استان زنجان)
 
 اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد سال 96 (استان قم)
 
 عملیات تکمیل ظرفیت خط آبرسانی به شیراز و تاسیسات وابسته به همراه ایمنی تاسیسات کلرزنی (استان فارس)
 
 استعلام ارزیابی کیفی مشاوران RFQخدمات نقشه برداری سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود" (استان سمنان)
 
 خدمات مهندسی گروههای گشت و بازرسی منابع آب در استان سمنان (استان سمنان)
 
 مطالعه پایش و تعیین حریم کیفی منابع آب و اجرای پایش محدوده مطالعاتی و سد دامغان (استان سمنان)
 
 مناقصه محدود (تکمیل جاده طالقان) (استان تهران)
 
 تعمیرات و بهسازی آبهای گرم معدنی استان اردبیل (استان اردبیل)
 
 طراحی و اجرای سامانه آبگیری از تراز مرده مخزن سد گلابر و انتقال به آبگیر موجود یا ابتدای تاسیسات انتقالی به محل مصرف(به روش EPC)-نوبت دوم (استان زنجان)
 
 طراحی و اجرای سامانه آبگیری از تراز مرده مخزن سد گلابر و انتقال به آبگیر موجود یا ابتدای تاسیسات انتقالی به محل مصرف(به روش EPC)-نوبت اول (استان زنجان)
 
 خرید ماشین آلات عمرانی مورد نیاز شامل یک دستگاه جرثقیل، یک دستگاه لودر و یک دستگاه بابکت (استان قم)
 
 نظارت بر عملیات آماربرداری سراسری از منابع ومصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی استان سمنان (استان سمنان)
 
 مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری حق اجاره هفت هزار متر مربع زمین مسکونی موقوفه شادروان مولاوردیخانی (استان قزوین)
 
 بازنگری در مطالعات مرحله دوم بند پاوه رود و تهیه اسناد مناقصه برای اجرای ایستگاه های پمپاژ شبکه پاوه رود-نوبت دوم (استان زنجان)
 
« 1 2 3 4 ... 5 83 » صفحه:
ارزیابی / استعلام