دوشنبه, 9 اسفند 1395
 مناقصه محدود (ایستگاه پمپاز کانال رباط کریم) (استان تهران)
 
 خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر (استان فارس)
 
 نظارت بر آماربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی قزوین ، الموت و طارم ، قیدار و آوج (استان قزوین)
 
 آماربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی قیدار و آوج(کد4108 و 4109) (استان قزوین)
 
 آماربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی الموت و طارم(کد1310 و 1311) (استان قزوین)
 
 آماربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی قزوین (کد 4106) (استان قزوین)
 
 عملیات تامین کالا و تجهیزات و اجرای خط انتقال آب حاجی آباد( زرین دشت) به روش PC (استان فارس)
 
 "احداث و بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی در محل شرکت آب منطقه‌ای به روش BOT"- نوبت دوم (استان زنجان)
 
 "احداث و بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی در محل شرکت آب منطقه‌ای به روش BOT" (استان زنجان)
 
 فراخوان ارزیابی کیفی ف/12/95 (استان زنجان)
 
 عملیات تکمیلی سد هایقر و تاسیسات وابسته (استان فارس)
 
 انتخاب مشاور QBS (مشاور تونل لار) (استان تهران)
 
 مناقصه محدود (تونل دزدان به بند دایی) (استان تهران)
 
 آگهی مناقصه (ایستگاه پایش) (استان تهران)
 
 احداث و بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی در محل شرکت آب منطقه‌ای به روشBOT -نوبت اول (استان زنجان)
 
« 1 2 3 4 ... 5 82 » صفحه:
ارزیابی / استعلام