چهارشنبه, 1 شهریور 1396
 واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در سال 1396 (استان خراسان جنوبی)
 
 خدمات عمومی ( تنظیفات ، پیشخدمتی و امور نامه رسانی ) (استان فارس)
 
 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث حوضچه اولیه تخلیه پساب تصفیه خانه (استان یزد)
 
 عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی زیویه کامیاران (استان کردستان)
 
 بهره برداری ، نگهداری و وصول درآمد سد قشلاق و تأسیسات وابسته و شبکه پایاب آن (استان کردستان)
 
 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مطالعات فاز یک و دوخط انتقال آب شرب به شهرها و روستاهای خدابنده از خط آبرسانی به شهر همدان از سد قوچم-نوبت دوم (استان زنجان)
 
 آگهی فراخوان خدمات مدیریت طرح های اجرایی شرکت آب منطقه ای زنجان-نوبت دوم (استان زنجان)
 
 صورتجلسه ارزیابی کیفی خدمات نقشه برداری سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود (استان سمنان)
 
 عملیات اجرایی تجهیزات برقی و مکانیکی ایستگاه پمپاژ و چاه های محمد شهر-نوبت دوم (استان خراسان جنوبی)
 
 آگهی فراخوان خدمات مدیریت طرح های اجرایی شرکت آب منطقه ای زنجان-نوبت اول (استان زنجان)
 
 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مطالعات فاز یک و دوخط انتقال آب شرب به شهرها و روستاهای خدابنده از خط آبرسانی به شهر همدان از سد قوچم-نوبت اول (استان زنجان)
 
 ارتقا بهره برداری و انتقال تصفیه خانه اب شهر بیرجند به روش ROT (استان خراسان جنوبی)
 
 بررسی پشتیبانی (استان تهران)
 
 خرید خدمات مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی و تزریق آزمایشی سددیلمان (استان گیلان)
 
 مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل (استان قزوین)
 
« 1 2 3 4 ... 5 95 » صفحه:
ارزیابی / استعلام