دوشنبه, 1 مرداد 1397
 تجدیدآگهی مزایده - تجدید مز 5/97 نوبت اول (استان زنجان)
 
 تجدیدآگهی مزایده- تجدید مز 5/97 نوبت دوم (استان زنجان)
 
 تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای - تجدید ف / 3 /97 نوبت اول (استان زنجان)
 
 تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای -تجدید ف/ 3 /97 نوبت دوم (استان زنجان)
 
 تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای -تجدید ف/ 2 /97 نوبت اول (استان زنجان)
 
 تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای- تجدید ف/ 2 /97 نوبت دوم (استان زنجان)
 
 بازسازی و ایمن سازی پروژه تغذیه مصنوعی تنگ شیروان افزر شهرستان قیر و کارزین (تجدید) (استان فارس)
 
 تأمین، تجهیز، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و تعهد خدمات پس از فروش سامانه حفاظت الکترونیک سد قشلاق (استان کردستان)
 
 خدمات مهندسی نحوه تامین و طراحی و تهیه اسناد مناقصه نیرو رسانی به واحد عمرانی سوم شبکه آبیاری زهکشی گاران (استان کردستان)
 
 تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای- م ع/ 7 /96 نوبت دوم (استان زنجان)
 
 خرید لوله و اتصالات چدن داکتیل مربوط به پروژه خط انتقال آب از چاه های نیروگاه ذغال سنگی به شهر طبس-نوبت سوم (استان خراسان جنوبی)
 
 به کار گیری ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز جهت جلوگیری از تصرفات و رفع تجاوزات به بستر و حریم رودخانه های استان خراسان جنوبی-نوبت سوم (استان خراسان جنوبی)
 
 تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای- م ع/ 7 /96 نوبت اول (استان زنجان)
 
 بهره برداری و نگهداری از نیروگاه برق آبی مغان و خط انتقال 20کیلوولت مربوطه (استان اردبیل)
 
 مرمت و بازسازی ایستگاه¬های آب و هواشناسی استان با الویت حوضه دریاچه ارومیه (استان کردستان)
 
« 1 2 3 4 ... 5 117 » صفحه:
ارزیابی / استعلام