چهارشنبه, 26 مهر 1396
 تهیه، حمل و نصب حفاظ جانبی( گاردریل) شبکه آبیاری دشت قزوین- منطقه البرز به طول 266 متر (استان قزوین)
 
 احداث فونداسیون و مخزن هوایی چاه آب واقع در هفت سنگان قزوین و تخریب، جمع آوری و حمل مخزن هوایی با کلیه متعلقات به شرکت آب منطقه ای قزوین (استان قزوین)
 
 تجدید آگهی مزایده نوبت پنجم-فروش اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 3 و 4 گلابر (استان زنجان)
 
 تجدید آگهی مزایده نوبت ششم-فروش اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 3 و 4 گلابر (استان زنجان)
 
 تجدید مناقصه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز ، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس (استان فارس)
 
 خدمات نگهبانی از ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد (استان قم)
 
 خدمات مهندسی نظارت عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه اسفهرود شهرستان بیرجند (استان خراسان جنوبی)
 
 انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخلفات منابع آبی سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین (استان قزوین)
 
 استقرار آزمایشگاه محلی برای کنترل کیفیت مصالح بتنی و خاکی پروژه احداث کانال اصلی شبکه آبیاری سد نهب (استان قزوین)
 
 فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدهای تهم،تالوار،گلابر،کینه ورس،مراش ، بلوبین و مشمپا-نوبت دوم (استان زنجان)
 
 عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس (استان فارس)
 
 بهره برداری از شبکه سنجش منابع آبهای سطحی و زیرزمینی استان کردستان (استان کردستان)
 
 عملیات تکمیلی احداث سدهای امیرآباد و رمشت و تأسیسات وابسته (استان کردستان)
 
 (حراج-حضوری) فروش محصول سردرختی باغ زیتون (استان گیلان)
 
 الحاقیه شماره دو شرایط مناقصه پروژه احداث حوضچه اولیه تخلیه پساب تصفیه خانه آب یزد (استان یزد)
 
« 1 2 3 4 ... 5 97 » صفحه:
ارزیابی / استعلام