جمعه, 30 شهریور 1397
پایگاه اطلاع رسانی معاملات آب ایران - عناوین خبری
 خرید ، حمل و تخلیه لوله GRP یک سر کوپلینگ (استان یزد)
 
 الحاقیه شماره یک مزایده عمومی چهار دستگاه خودرو شماره 97/2 (استان یزد)
 
 عملیات اجرایی تکمیل پروژه احداث کانال جدید و اصلاح مقطع خاکی کانال A مغان (استان اردبیل)
 
 فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران - اصلاحیه ف/4/97 (استان زنجان)
 
 انتخاب مشاور QBS - طراحی ساختمان مرکزی (استان تهران)
 
 حفاری 4 حلقه چاه مشاهده ای (استان قم)
 
 تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید م ع/ 4 /97 نوبت اول (استان زنجان)
 
 فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت دوم ف/4/97 (استان زنجان)
 
 تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید -م ع/ 5 /97 -نوبت اول (استان زنجان)
 
 خرید لوله و اتصالات چدن داکتیل مربوط به پروژه خط انتقال آب از چاه های نیروگاه ذغال سنگی به شهر طبس-نوبت چهارم (استان خراسان جنوبی)
 
 فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران -نوبت اول -ف/4/97 (استان زنجان)
 
 مزایده عمومی چهار دستگاه خودرو شماره 97/2 (استان یزد)
 
 مناقصه عمومی یک مرحله ای - آبیاری قطره ای حوزه ستادی (استان تهران)
 
 خرید ادوات و تجهیزات آب وهواشناسی جهت تجهیز ایستگاههای حوضه شبکه گاران (استان کردستان)
 
 مناقصه عمومی یک مرحله ای - انسداد چاههای غیر مجاز (استان تهران)
 
« 1 2 3 4 ... 5 120 » صفحه: