دوشنبه, 1 مهر 1398
پایگاه اطلاع رسانی معاملات آب ایران - عناوین خبری
 مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به روش فشرده عملیات اجرایی پروژه ساماندهی رودخانه نمشیر بانه (استان کردستان)
 
 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین شیرآلات و اتصالات مورد نیاز شبکه آبیاری پایاب سد سیازاخ (استان کردستان)
 
 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین لوله های فولادی مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری پایاب سد سیازاخ (استان کردستان)
 
 مزایده عمومی فروش درختان و مصالح بازیافتی سد صفا رود (استان کرمان)
 
 آگهی دعوت از پیمانکاران (استان فارس)
 
 آگهی برگزاری مزایده فروش مجموعه ساختمانهای 64 دستگاه و یک حلقه چاه آب شرب طبق وضعیت موجود (استان کرمان)
 
 فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان (استان کرمان)
 
 آگهی مزایده عمومی م ز 1/98 نوبت اول (استان زنجان)
 
 آگهی مزایده عمومی م ز 1/98 نوبت دوم (استان زنجان)
 
 تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید م ع/ 02 /98 نوبت اول (استان زنجان)
 
 تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید م ع/ 02 /98 نوبت دوم (استان زنجان)
 
 تجدید فراخوان مزایده عمومی م ز 1/98 نوبت اول (استان زنجان)
 
 تجدیدفراخوان مزایده عمومی م ز 1/98 نوبت دوم (استان زنجان)
 
 شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به استان یزد (استان یزد)
 
 مناقصه عمومی خرید،بارگیری و حمل 300تن کلر مایع با خلوص 99.99درصد و انجام خدمات تست و رسوب زدایی برای 50 عددسیلندر یک تنی کلر مایع (استان یزد)
 
« 1 2 3 4 ... 5 136 » صفحه: