یکشنبه, 10 اردیبهشت 1396
 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی ستاد و ادارات تابعه (استان قزوین)
 
 مناقصه دو مرحله ای خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و فضای سبز ستاد و ادارات تابعه (استان قزوین)
 
 معاملات متوسط 35-87-3 (ابزار دقیق و رفتارنگاری سد طالقان) (استان تهران)
 
 معاملات متوسط 36-87-3 0پست 63 کیلو ولت سد و نیروگاه طالقان) (استان تهران)
 
 معاملات متوسط 37-87-3 (نصب کنتورهای اندازه گیری نیروگاه طالقان) (استان تهران)
 
 معاملات متوسط 38-87-3 (خرید ترانس خشک نیروگاه طالقان) (استان تهران)
 
 معاملات متوسط 39-87-3 (دیزل ژنراتور نیروگاه طالقان) (استان تهران)
 
 معاملات متوسط 125-35-3 (ایمنی پایداری سد امیرکبیر) (استان تهران)
 
 معاملات متوسط 33-87-3 (طراحی یک دستگاه شیر سوزنی) (استان تهران)
 
 بهره برداری از آبگرم های معدنی شابیل و قینرجه مشگین شهر، پهنلی سرعین و سردابه به صورت اجاره یک ساله (استان اردبیل)
 
 معاملات متوسط 122-33-3 (رنگ آمیزی نرده های جاده سد لتیان) (استان تهران)
 
 معاملات متوسط 39-79-3 (شتابنگار سد لار) (استان تهران)
 
 معاملات متوسط 6-99-4 (اثرات زیست محیطی) (استان تهران)
 
 آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی استان سمنان (استان سمنان)
 
 صورتجلسه کمیته ارزیابی مشاوران مورخ 02/02/96 آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی استان سمنان (استان سمنان)
 
« 1 2 3 4 ... 5 87 » صفحه:
ارزیابی / استعلام