آخرین مناقصه ها
ارزیابی / استعلام
خدمات گروههای گشت و بازرسی استان سمنان
گشت و بازرسی از منابع آب استان سمنان
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاوران...
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاوران انجام خدمات گشت و بازرسی، نظارت و کنترل بهره...
پشتیبانی سامانه مستند سازی طرحهای...
پشتیبانی سامانه مستند سازی طرحهای عمرانی
ایزوگام و رفع نشتی سقف ساختمان...
ایزوگام و رفع نشتی سقث ساختمان نیروگاه لتیان و کلان، سقف اتاق رله ها و و اتاق...
خدمات مهندسی مطالعات شناسایی و تعیین...
خدمات مهندسی مطالعات شناسایی و تعیین حدود مسیل های متروک شهر شاهرود و حومه
شناسایی و ارزیابی کیفی سرمایه گذار...
شناسایی و ارزیابی کیفی سرمایه گذار جهت تامین منابع مالی ،احداث و بهره برداری...